ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 92.34 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอุดมวิทยายน สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 90.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพานทอง สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 90.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 89.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 89.01 ทอง 6  
7 โรงเรียนสองคอนวิทยาคม สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 88.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 86.66 ทอง 8  
9 โรงเรียนราชินูทิศ2 สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 84.67 ทอง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน