สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนธารทองพิทยาคม สพม. เขต ๓๒ (บุรีรัมย์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. นางสาวพรมาดา  ปรึกกระโทก
2. นายวรลักษณ์  ทรัพย์นิยม
 
1. นายจักรพงษ์  กุ้งมะเริง
2. นางสาวอมรรัตน์  อุทิศสุนทร