สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต ๒๖ (มหาสารคาม)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ จังหวัดมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 14-15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 4 1. นางสาวจันทกานต์   พุทธมลฑล
 
1. นางทองรถ  มะกา
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายณัฐพงษ์  แข็งสง่า
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  แสนงาม
 
1. นายคงฤทธิ์  พิณโพธิ์
2. นายพิชิต  วิชาทา
 
3 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 38 เข้าร่วม 8 1. นางสาวนภาพร  แก้วคำแจ้ง
 
1. Mr.Manuel De  Mendenca