สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม สพม. เขต ๒๖ (มหาสารคาม)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ จังหวัดมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 14-15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 4 1. นางสาวสุดารัตน์  ไชยพิเดช
 
1. นางสาวฌ่อผกาฟ้า  จันทรพงษ์โภคิน