กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สภานักเรียน ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เขวาไร่ศึกษา สพม.26 (มหาสารคาม) 85 ทอง ชนะเลิศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สภานักเรียน ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โกสุมวิทยาสรรค์ สพม.26 (มหาสารคาม) 85 ทอง ชนะเลิศ

สุขศึกษา และพลศึกษา
โครงงานสุขพลศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โกสุมวิทยาสรรค์ สพม.26 (มหาสารคาม) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 โพนงามวิทยานุกุล สพม.26 (มหาสารคาม) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

สุขศึกษา และพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เขวาไร่ศึกษา สพม.26 (มหาสารคาม) 94 ทอง ชนะเลิศ
2 เชียงยืนพิทยาคม สพม.26 (มหาสารคาม) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นาโพธิ์พิทยาสรรค์ สพม.26 (มหาสารคาม) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชื่นชมพิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 88 ทอง 4
5 มัธยมวัดกลาง สพม.26 (มหาสารคาม) 86 ทอง 5
6 เขื่อนพิทยาสรรค์ สพม.26 (มหาสารคาม) 83 ทอง 6
7 โกสุมวิทยาสรรค์ สพม.26 (มหาสารคาม) 80 ทอง 7

สุขศึกษา และพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เขวาไร่ศึกษา สพม.26 (มหาสารคาม) 85 ทอง ชนะเลิศ
2 เขื่อนพิทยาสรรค์ สพม.26 (มหาสารคาม) 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นาโพธิ์พิทยาสรรค์ สพม.26 (มหาสารคาม) 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 มัธยมวัดกลาง สพม.26 (มหาสารคาม) 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 โกสุมวิทยาสรรค์ สพม.26 (มหาสารคาม) 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 ชื่นชมพิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 67 ทองแดง 6

สุขศึกษา และพลศึกษา
โครงงานสุขพลศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โกสุมวิทยาสรรค์ สพม.26 (มหาสารคาม) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 วังยาวศึกษาวิทย์ สพม.26 (มหาสารคาม) - -
3 โพนงามวิทยานุกุล สพม.26 (มหาสารคาม) - -

สุขศึกษา และพลศึกษา
แอโรบิก ม.1-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โกสุมวิทยาสรรค์ สพม.26 (มหาสารคาม) 99 ทอง ชนะเลิศ
2 โพนงามวิทยานุกุล สพม.26 (มหาสารคาม) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มัธยมวัดกลาง สพม.26 (มหาสารคาม) 84.4 ทอง ชนะเลิศ
2 ชื่นชมพิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 72.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โกสุมวิทยาสรรค์ สพม.26 (มหาสารคาม) 0 -

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โกสุมวิทยาสรรค์ สพม.26 (มหาสารคาม) 80 ทอง ชนะเลิศ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โกสุมวิทยาสรรค์ สพม.26 (มหาสารคาม) 80 ทอง ชนะเลิศ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โกสุมวิทยาสรรค์ สพม.26 (มหาสารคาม) 80 ทอง ชนะเลิศ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โกสุมวิทยาสรรค์ สพม.26 (มหาสารคาม) 80 ทอง ชนะเลิศ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โกสุมวิทยาสรรค์ สพม.26 (มหาสารคาม) 80 ทอง ชนะเลิศ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เขวาไร่ศึกษา สพม.26 (มหาสารคาม) 80 ทอง ชนะเลิศ
2 โกสุมวิทยาสรรค์ สพม.26 (มหาสารคาม) - -

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เขวาไร่ศึกษา สพม.26 (มหาสารคาม) 80 ทอง ชนะเลิศ
2 โกสุมวิทยาสรรค์ สพม.26 (มหาสารคาม) - -

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เขวาไร่ศึกษา สพม.26 (มหาสารคาม) 87 ทอง ชนะเลิศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เขวาไร่ศึกษา สพม.26 (มหาสารคาม) 86 ทอง ชนะเลิศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โกสุมวิทยาสรรค์ สพม.26 (มหาสารคาม) 85 ทอง ชนะเลิศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คำคม ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชื่นชมพิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 80 ทอง ชนะเลิศ
2 โกสุมวิทยาสรรค์ สพม.26 (มหาสารคาม) 0 -

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คำคม ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชื่นชมพิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 80 ทอง ชนะเลิศ
2 โกสุมวิทยาสรรค์ สพม.26 (มหาสารคาม) 0 -

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โกสุมวิทยาสรรค์ สพม.26 (มหาสารคาม) 82 ทอง ชนะเลิศ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เชียงยืนพิทยาคม สพม.26 (มหาสารคาม) 85 ทอง ชนะเลิศ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โกสุมวิทยาสรรค์ สพม.26 (มหาสารคาม) 87 ทอง ชนะเลิศ
2 เชียงยืนพิทยาคม สพม.26 (มหาสารคาม) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โกสุมวิทยาสรรค์ สพม.26 (มหาสารคาม) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 เขวาไร่ศึกษา สพม.26 (มหาสารคาม) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชื่นชมพิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 กุดรังประชาสรรค์ สพม.26 (มหาสารคาม) 94 ทอง ชนะเลิศ
2 โพนงามวิทยานุกุล สพม.26 (มหาสารคาม) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชื่นชมพิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มารยาทไทย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชื่นชมพิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 89.5 ทอง ชนะเลิศ
2 มัธยมวัดกลาง สพม.26 (มหาสารคาม) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โกสุมวิทยาสรรค์ สพม.26 (มหาสารคาม) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เขื่อนพิทยาสรรค์ สพม.26 (มหาสารคาม) 83.5 ทอง 4
5 นาโพธิ์พิทยาสรรค์ สพม.26 (มหาสารคาม) 81.5 ทอง 5
6 เชียงยืนพิทยาคม สพม.26 (มหาสารคาม) 80 ทอง 6
7 โพนงามวิทยานุกุล สพม.26 (มหาสารคาม) 77 เงิน 7
8 วังยาวศึกษาวิทย์ สพม.26 (มหาสารคาม) 75.33 เงิน 8
9 กู่ทองพิทยาคม สพม.26 (มหาสารคาม) 72.66 เงิน 9

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 กุดรังประชาสรรค์ สพม.26 (มหาสารคาม) 94 ทอง ชนะเลิศ
2 โพนงามวิทยานุกุล สพม.26 (มหาสารคาม) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เขื่อนพิทยาสรรค์ สพม.26 (มหาสารคาม) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชื่นชมพิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 85 ทอง 4
5 เชียงยืนพิทยาคม สพม.26 (มหาสารคาม) 84 ทอง 5

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สวดมนต์แปล ม.1-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เขวาไร่ศึกษา สพม.26 (มหาสารคาม) 87 ทอง ชนะเลิศ
2 โกสุมวิทยาสรรค์ สพม.26 (มหาสารคาม) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 กุดรังประชาสรรค์ สพม.26 (มหาสารคาม) 0 -
4 นาโพธิ์พิทยาสรรค์ สพม.26 (มหาสารคาม) 0 -

การศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนด

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชื่นชมพิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 92 ทอง ชนะเลิศ

การศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนด

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชื่นชมพิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 91 ทอง ชนะเลิศ