หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) [กลุ่ม สพม.มหาสารคาม 3]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ กิจกรรมท้องถิ่น
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 125 106 92.98% 6 5.26% 1 0.88% 1 0.88% 114
2 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 104 79 82.29% 10 10.42% 5 5.21% 2 2.08% 96
3 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 90 60 74.07% 13 16.05% 5 6.17% 3 3.7% 81
4 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 85 56 77.78% 10 13.89% 3 4.17% 3 4.17% 72
5 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรค์ 66 36 61.02% 12 20.34% 9 15.25% 2 3.39% 59
6 โรงเรียนมัธยมวัดกลาง 40 23 67.65% 4 11.76% 5 14.71% 2 5.88% 34
7 โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ 22 14 73.68% 4 21.05% 0 0% 1 5.26% 19
8 โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ 30 14 82.35% 2 11.76% 1 5.88% 0 0% 17
9 โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม 28 12 57.14% 8 38.1% 0 0% 1 4.76% 21
10 โรงเรียนโพนงามวิทยานุกุล 27 12 54.55% 4 18.18% 2 9.09% 4 18.18% 22
11 โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ 36 11 52.38% 8 38.1% 1 4.76% 1 4.76% 21
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]