หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ จังหวัดมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 14-15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000617 เดี่ยวโปงลาง ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนโกสุมพิทยาสรรค์ อาคารเอนกประสงค์
-
-
2 000618 เดี่ยวโหวด ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
-
3 000619 เดี่ยวพิณ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
-
4 000620 เดี่ียวแคน ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
-
5 000615 การแข่งขันดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 โรงเรียนโกสุมพิทยาสรรค์ อาคารเอนกประสงค์
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]