ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนบรบือและโรงเรียนบรบือวิทยาคาร จังหวัด มหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555 โดย ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบรบือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 (มหาสารคาม)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม.26 (มหาสารคาม) 90.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนผดุงนารี สพม.26 (มหาสารคาม) 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกันทรวิชัย สพม.26 (มหาสารคาม) 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบรบือ สพม.26 (มหาสารคาม) 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 85.6 ทอง 5  
6 โรงเรียนมิตรภาพ สพม.26 (มหาสารคาม) 85.6 ทอง 5  
7 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 85.3 ทอง 7  
8 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม สพม.26 (มหาสารคาม) 84.6 ทอง 8  
9 โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนยางวิทยาคม สพม.26 (มหาสารคาม) 82.6 ทอง 10  
11 โรงเรียนมหาวิชานุกูล สพม.26 (มหาสารคาม) 80 ทอง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน