ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
Spelling Bee ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนบรบือและโรงเรียนบรบือวิทยาคาร จังหวัด มหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555 โดย ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบรบือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 (มหาสารคาม)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) สพม.26 (มหาสารคาม) 92.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม.26 (มหาสารคาม) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพม.26 (มหาสารคาม) 77.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนผดุงนารี สพม.26 (มหาสารคาม) 75 เงิน 4  
5 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 72.5 เงิน 5  
6 โรงเรียนบรบือ สพม.26 (มหาสารคาม) 65 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 65 ทองแดง 6  
8 โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 10 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนมหาวิชานุกูล สพม.26 (มหาสารคาม) 7.5 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนกันทรวิชัย สพม.26 (มหาสารคาม) 1 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 1 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนมิตรภาพ สพม.26 (มหาสารคาม) 1 เข้าร่วม 10  
13 โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ สพม.26 (มหาสารคาม) 1 เข้าร่วม 10  
14 โรงเรียนแกดำวิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) - -  
15 โรงเรียนโนนราษีวิทยา สพม.26 (มหาสารคาม) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน