ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
Spelling Bee ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนบรบือและโรงเรียนบรบือวิทยาคาร จังหวัด มหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555 โดย ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบรบือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 (มหาสารคาม)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนผดุงนารี สพม.26 (มหาสารคาม) 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) สพม.26 (มหาสารคาม) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม.26 (มหาสารคาม) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม สพม.26 (มหาสารคาม) 35 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบรบือ สพม.26 (มหาสารคาม) 25 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 25 เข้าร่วม 5  
7 โรงเรียนกันทรวิชัย สพม.26 (มหาสารคาม) 10 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 10 เข้าร่วม 7  
9 โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 1 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนมหาวิชานุกูล สพม.26 (มหาสารคาม) 1 เข้าร่วม 9  
11 โรงเรียนมิตรภาพ สพม.26 (มหาสารคาม) 1 เข้าร่วม 9  
12 โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ สพม.26 (มหาสารคาม) 1 เข้าร่วม 9  
13 โรงเรียนโนนราษีวิทยา สพม.26 (มหาสารคาม) 1 เข้าร่วม 9  
14 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพม.26 (มหาสารคาม) - -  
15 โรงเรียนแกดำวิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน