ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนบรบือและโรงเรียนบรบือวิทยาคาร จังหวัด มหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555 โดย ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบรบือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 (มหาสารคาม)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม.26 (มหาสารคาม) 84 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) สพม.26 (มหาสารคาม) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบรบือ สพม.26 (มหาสารคาม) 77 เงิน 4  
5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพม.26 (มหาสารคาม) 70.5 เงิน 5  
6 โรงเรียนผดุงนารี สพม.26 (มหาสารคาม) 67.5 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 64 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 63 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนมิตรภาพ สพม.26 (มหาสารคาม) 61 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนกันทรวิชัย สพม.26 (มหาสารคาม) 59 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนโนนราษีวิทยา สพม.26 (มหาสารคาม) 57.5 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนแกดำวิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน