ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนบรบือและโรงเรียนบรบือวิทยาคาร จังหวัด มหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555 โดย ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบรบือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 (มหาสารคาม)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนผดุงนารี สพม.26 (มหาสารคาม) 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม.26 (มหาสารคาม) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกันทรวิชัย สพม.26 (มหาสารคาม) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบรบือ สพม.26 (มหาสารคาม) 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนยางวิทยาคม สพม.26 (มหาสารคาม) 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ สพม.26 (มหาสารคาม) 73 เงิน 10  
11 โรงเรียนมิตรภาพ สพม.26 (มหาสารคาม) 72 เงิน 11  
12 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม สพม.26 (มหาสารคาม) 70 เงิน 12  
13 โรงเรียนมหาวิชานุกูล สพม.26 (มหาสารคาม) 0 -  
14 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพม.26 (มหาสารคาม) 0 -  
15 โรงเรียนแกดำวิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน