ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การอ่าน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนบรบือและโรงเรียนบรบือวิทยาคาร จังหวัด มหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555 โดย ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบรบือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 (มหาสารคาม)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม.26 (มหาสารคาม) 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนมิตรภาพ สพม.26 (มหาสารคาม) 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 60 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม สพม.26 (มหาสารคาม) 59 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนยางวิทยาคม สพม.26 (มหาสารคาม) 57 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนกันทรวิชัย สพม.26 (มหาสารคาม) 55 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ สพม.26 (มหาสารคาม) 52 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนผดุงนารี สพม.26 (มหาสารคาม) 51 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบรบือ สพม.26 (มหาสารคาม) 0 -  
11 โรงเรียนแกดำวิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน