ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนบรบือและโรงเรียนบรบือวิทยาคาร จังหวัด มหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555 โดย ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบรบือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 (มหาสารคาม)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม.26 (มหาสารคาม) 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบรบือ สพม.26 (มหาสารคาม) 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนผดุงนารี สพม.26 (มหาสารคาม) 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 84.8 ทอง 4  
5 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 84.5 ทอง 5  
6 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม สพม.26 (มหาสารคาม) 81.6 ทอง 6  
7 โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 78.5 เงิน 7  
8 โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา สพม.26 (มหาสารคาม) 73 เงิน 8  
9 โรงเรียนกันทรวิชัย สพม.26 (มหาสารคาม) 0 -  
10 โรงเรียนยางวิทยาคม สพม.26 (มหาสารคาม) 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน