ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนบรบือและโรงเรียนบรบือวิทยาคาร จังหวัด มหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555 โดย ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบรบือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 (มหาสารคาม)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม.26 (มหาสารคาม) 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบรบือ สพม.26 (มหาสารคาม) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนผดุงนารี สพม.26 (มหาสารคาม) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา สพม.26 (มหาสารคาม) 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 78 เงิน 5  
7 โรงเรียนกันทรวิชัย สพม.26 (มหาสารคาม) 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม สพม.26 (มหาสารคาม) 77 เงิน 7  
9 โรงเรียนมหาวิชานุกูล สพม.26 (มหาสารคาม) 0 -  
10 โรงเรียนยางวิทยาคม สพม.26 (มหาสารคาม) 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน