การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บรบือวิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 ผดุงนารี สพม.26 (มหาสารคาม) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บรบือวิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 92 ทอง ชนะเลิศ
2 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพม.26 (มหาสารคาม) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สารคามพิทยาคม สพม.26 (มหาสารคาม) - -

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สารคามพิทยาคม สพม.26 (มหาสารคาม) 96 ทอง ชนะเลิศ
2 ผดุงนารี สพม.26 (มหาสารคาม) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บรบือวิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บรบือวิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 85 ทอง ชนะเลิศ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มหาวิชานุกูล สพม.26 (มหาสารคาม) 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บรบือวิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สารคามพิทยาคม สพม.26 (มหาสารคาม) - -

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สารคามพิทยาคม สพม.26 (มหาสารคาม) 92 ทอง ชนะเลิศ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สารคามพิทยาคม สพม.26 (มหาสารคาม) 90 ทอง ชนะเลิศ

ศิลปะ
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บรบือวิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 92 ทอง ชนะเลิศ

ศิลปะ
แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สารคามพิทยาคม สพม.26 (มหาสารคาม) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 โนนราษีวิทยา สพม.26 (มหาสารคาม) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ซูโดกุ ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ผดุงนารี สพม.26 (มหาสารคาม) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บรบือ สพม.26 (มหาสารคาม) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ยางวิทยาคม สพม.26 (มหาสารคาม) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ซูโดกุ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ผดุงนารี สพม.26 (มหาสารคาม) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บรบือ สพม.26 (มหาสารคาม) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สารคามพิทยาคม สพม.26 (มหาสารคาม) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ยางวิทยาคม สพม.26 (มหาสารคาม) 83 ทอง 4

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
A Math ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ผดุงนารี สพม.26 (มหาสารคาม) 100 ทอง ชนะเลิศ
2 สารคามพิทยาคม สพม.26 (มหาสารคาม) 83.88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บรบือ สพม.26 (มหาสารคาม) 66.67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โนนแดงวิทยาคม สพม.26 (มหาสารคาม) 50 เข้าร่วม 4

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
A Math ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บรบือ สพม.26 (มหาสารคาม) 100 ทอง ชนะเลิศ
2 ผดุงนารี สพม.26 (มหาสารคาม) 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โนนแดงวิทยาคม สพม.26 (มหาสารคาม) 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
Cross word ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สารคามพิทยาคม สพม.26 (มหาสารคาม) 94 ทอง ชนะเลิศ
2 ผดุงนารี สพม.26 (มหาสารคาม) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หนองม่วงวิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เหล่ายาววิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บรบือ สพม.26 (มหาสารคาม) 70 เงิน 5
6 เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ สพม.26 (มหาสารคาม) 70 เงิน 5
7 เทศบาลบูรพาพิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 70 เงิน 5
8 กันทรวิชัย สพม.26 (มหาสารคาม) - -

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สารคามพิทยาคม สพม.26 (มหาสารคาม) 89 ทอง ชนะเลิศ
2 บรบือ สพม.26 (มหาสารคาม) 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ผดุงนารี สพม.26 (มหาสารคาม) 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เหล่ายาววิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 84.8 ทอง 4
5 บรบือวิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 84.5 ทอง 5
6 โนนแดงวิทยาคม สพม.26 (มหาสารคาม) 81.6 ทอง 6
7 มหาชัยพิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 78.5 เงิน 7
8 มัธยมชาญวิทยา สพม.26 (มหาสารคาม) 73 เงิน 8
9 กันทรวิชัย สพม.26 (มหาสารคาม) 0 -
10 ยางวิทยาคม สพม.26 (มหาสารคาม) 0 -

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
Cross word ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สารคามพิทยาคม สพม.26 (มหาสารคาม) 86 ทอง ชนะเลิศ
2 ผดุงนารี สพม.26 (มหาสารคาม) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หนองม่วงวิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เหล่ายาววิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 69 ทองแดง 4
5 บรบือ สพม.26 (มหาสารคาม) 50 เข้าร่วม 5
6 เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ สพม.26 (มหาสารคาม) 50 เข้าร่วม 5
7 โนนแดงวิทยาคม สพม.26 (มหาสารคาม) 50 เข้าร่วม 5

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สารคามพิทยาคม สพม.26 (มหาสารคาม) 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บรบือ สพม.26 (มหาสารคาม) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ผดุงนารี สพม.26 (มหาสารคาม) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บรบือวิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 91 ทอง 4
5 มัธยมชาญวิทยา สพม.26 (มหาสารคาม) 78 เงิน 5
6 เหล่ายาววิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 78 เงิน 5
7 กันทรวิชัย สพม.26 (มหาสารคาม) 77 เงิน 7
8 โนนแดงวิทยาคม สพม.26 (มหาสารคาม) 77 เงิน 7
9 มหาวิชานุกูล สพม.26 (มหาสารคาม) 0 -
10 ยางวิทยาคม สพม.26 (มหาสารคาม) 0 -

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สภานักเรียน ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ผดุงนารี สพม.26 (มหาสารคาม) 85 ทอง ชนะเลิศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โนนแดงวิทยาคม สพม.26 (มหาสารคาม) 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บรบือ สพม.26 (มหาสารคาม) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สารคามพิทยาคม สพม.26 (มหาสารคาม) - -

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ผดุงนารี สพม.26 (มหาสารคาม) 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บรบือ สพม.26 (มหาสารคาม) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โนนแดงวิทยาคม สพม.26 (มหาสารคาม) - -

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ผดุงนารี สพม.26 (มหาสารคาม) 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บรบือวิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 มหาชัยพิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โนนราษีวิทยา สพม.26 (มหาสารคาม) 90 ทอง 4

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บรบือวิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพม.26 (มหาสารคาม) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สารคามพิทยาคม สพม.26 (มหาสารคาม) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 ผดุงนารี สพม.26 (มหาสารคาม) 86 ทอง 4
5 เหล่ายาววิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 86 ทอง 4
6 กันทรวิชัย สพม.26 (มหาสารคาม) 85 ทอง 6
7 มหาชัยพิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 83 ทอง 7
8 บรบือ สพม.26 (มหาสารคาม) 81 ทอง 8
9 มหาวิชานุกูล สพม.26 (มหาสารคาม) 75 เงิน 9
10 ยางวิทยาคม สพม.26 (มหาสารคาม) - -

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สารคามพิทยาคม สพม.26 (มหาสารคาม) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บรบือ สพม.26 (มหาสารคาม) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ผดุงนารี สพม.26 (มหาสารคาม) 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 มหาวิชานุกูล สพม.26 (มหาสารคาม) 65 ทองแดง 4

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 กันทรวิชัย สพม.26 (มหาสารคาม) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 สารคามพิทยาคม สพม.26 (มหาสารคาม) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพม.26 (มหาสารคาม) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ผดุงนารี สพม.26 (มหาสารคาม) 66 ทองแดง 4
5 เทศบาลบูรพาพิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 45 เข้าร่วม 5
6 มหาวิชานุกูล สพม.26 (มหาสารคาม) - -

กิจกรรมท้องถิ่น
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (โหวด) ม.1-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สารคามพิทยาคม สพม.26 (มหาสารคาม) 97 ทอง ชนะเลิศ
2 บรบือวิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สารคามพิทยาคม สพม.26 (มหาสารคาม) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 โนนแดงวิทยาคม สพม.26 (มหาสารคาม) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ผดุงนารี สพม.26 (มหาสารคาม) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บรบือ สพม.26 (มหาสารคาม) 75 เงิน 4
5 กันทรวิชัย สพม.26 (มหาสารคาม) 74 เงิน 5
6 เหล่ายาววิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 72 เงิน 6
7 มหาวิชานุกูล สพม.26 (มหาสารคาม) 66 ทองแดง 7
8 บรบือวิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) - -
9 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพม.26 (มหาสารคาม) - -

กิจกรรมท้องถิ่น
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (พิณ) ม.1-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สารคามพิทยาคม สพม.26 (มหาสารคาม) 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บรบือวิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 มัธยมชาญวิทยา สพม.26 (มหาสารคาม) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ยางวิทยาคม สพม.26 (มหาสารคาม) - -

กิจกรรมท้องถิ่น
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (แคน) ม.1-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บรบือวิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 96 ทอง ชนะเลิศ

กิจกรรมท้องถิ่น
การแข่งขันวงโปงลาง ม.1-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บรบือวิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 92 ทอง ชนะเลิศ
2 ยางวิทยาคม สพม.26 (มหาสารคาม) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ภาษาต่างประเทศ
Spelling Bee ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) สพม.26 (มหาสารคาม) 92.5 ทอง ชนะเลิศ
2 สารคามพิทยาคม สพม.26 (มหาสารคาม) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพม.26 (มหาสารคาม) 77.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ผดุงนารี สพม.26 (มหาสารคาม) 75 เงิน 4
5 เทศบาลบูรพาพิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 72.5 เงิน 5
6 บรบือ สพม.26 (มหาสารคาม) 65 ทองแดง 6
7 บรบือวิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 65 ทองแดง 6
8 เหล่ายาววิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 10 เข้าร่วม 8
9 มหาวิชานุกูล สพม.26 (มหาสารคาม) 7.5 เข้าร่วม 9
10 กันทรวิชัย สพม.26 (มหาสารคาม) 1 เข้าร่วม 10
11 มหาชัยพิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 1 เข้าร่วม 10
12 มิตรภาพ สพม.26 (มหาสารคาม) 1 เข้าร่วม 10
13 เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ สพม.26 (มหาสารคาม) 1 เข้าร่วม 10
14 แกดำวิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) - -
15 โนนราษีวิทยา สพม.26 (มหาสารคาม) - -