หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนบรบือและโรงเรียนบรบือวิทยาคาร จังหวัด มหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555 โดย ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบรบือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 (มหาสารคาม)

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000300 เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 3-4 19 ก.ย. 2555 09.30-16.30
-
2 000301 เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 3-4 20 ก.ย. 2555 09.00-16.30
-
3 000302 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 5-6 19 ก.ย. 2555 09.30-16.30
-
4 000303 โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 5-6 20 ก.ย. 2555 09.00-16.30
-
5 000304 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนบรบือ ห้องชูเกียรติ ห้อง ห้องชูเกียรติ 19 ก.ย. 2555 09.30-16.30
-
6 000305 ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนบรบือ หอประชุม ห้อง หอประชุม 19 ก.ย. 2555 10.00-16.30
-
7 000306 ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนบรบือ หอประชุม ห้อง หอประชุม 20 ก.ย. 2555 09.00-16.30
-
8 000307 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ โรงอาหาร ห้อง โรงอาหาร 19 ก.ย. 2555 10.00-16.30
-
9 000308 เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ โรงอาหาร ห้อง โรงอาหาร 20 ก.ย. 2555 09.00-16.30
-
10 000309 มารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 6 20 ก.ย. 2555 09.00-16.30
-
11 000310 มารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 6 19 ก.ย. 2555 09.30-16.30
-
12 000311 สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนบรบือ เรือนไทย ห้อง เรือนไทย 19 ก.ย. 2555 09.30-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]