หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนบรบือและโรงเรียนบรบือวิทยาคาร จังหวัด มหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555 โดย ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบรบือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 (มหาสารคาม)

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000191 การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ สนามฟุตบอล 21 ก.ย. 2555 09.00-16.30
-
2 000192 การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ ศาลาหกเหลี่ยมข้างห้องสมุดประชาชน 21 ก.ย. 2555 13.00-16.30
-
3 000198 สภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ เต๊นท์หน้าเสาธง 21 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
4 000199 สภานักเรียน ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ เต๊นหน้าเสาธง 21 ก.ย. 2555 13.00-16.30
-
5 000202 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ อาคารคหกรรม 20 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
6 000203 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ อาคารคหกรรม 21 ก.ย. 2555 13.00-16.30
-
7 000206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ อาคาร 1 ห้อง ห้องสมุด 19 ก.ย. 2555 09.30-16.30
-
8 000207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ อาคาร 1 ห้อง ห้องสมุด 20 ก.ย. 2555 09.00-16.00
-
9 000330 Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ อาคารชั่วคราว 4-5 19 ก.ย. 2555 09.30-16.30
-
10 000331 Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ อาคารชั่วคราว 4-5 20 ก.ย. 2555 13.00-16.30
-
11 000332 A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ อาคารชั่วคราว 6-7 19 ก.ย. 2555 09.30-12.00
-
12 000333 A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ อาคารชั่วคราว 6-7 20 ก.ย. 2555 13.00-16.30
-
13 000334 คำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ อาคารชั่วคราว 8-9 19 ก.ย. 2555 09.30-16.30
-
14 000335 คำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ อาคารชั่วคราว 8-9 20 ก.ย. 2555 09.00-16.30
-
15 000336 ซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ อาคารชั่วคราว 10-11 19 ก.ย. 2555 09.30-16.30
-
16 000337 ซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ อาคารชั่วคราว 10-11 20 ก.ย. 2555 09.00-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]