หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนบรบือและโรงเรียนบรบือวิทยาคาร จังหวัด มหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555 โดย ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบรบือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 (มหาสารคาม)

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000272 การอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 332 19 ก.ย. 2555 09.30-16.30
-
2 000273 การอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 333 20 ก.ย. 2555 09.30 น. -16.00
-
3 000276 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 326 (ห้องปฏิบัติการภาษาไทย) 19 ก.ย. 2555 09.30-16.30 ห้องคอมฯ ห้องเก็บตัว
4 000274 เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 325 19 ก.ย. 2555 09.30-16.30
-
5 000275 เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 324 19 ก.ย. 2555 09.00-16.30
-
6 000277 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 326 (ห้องปฏิบัติการภาษาไทย) 20 ก.ย. 2555 09.00-16.30 ห้องคอมฯ ห้องเก็บตัว
7 000278 สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ อาคาร 2 ชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 19 ก.ย. 2555 09.30-16.30 Lab เคมีและ Lab ชีวะ ห้องเก็บตัว
8 000279 สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ อาคาร 2 ชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 20 ก.ย. 2555 09.00-16.30 ห้อง Lab เคมี Labชีวะ ห้องเก็บตัว
9 000280 แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 335 19 ก.ย. 2555 09.30-16.30
-
10 000281 แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 334 19 ก.ย. 2555 09.30-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]