ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 5
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมแพวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนาจานศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 78 เงิน 5  
7 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนภูผาม่าน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 75 เงิน 8  
10 โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 75 เงิน 8  
11 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 66 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 66 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน