ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 5
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนโนนหันวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86.5 ทอง 4  
5 โรงเรียนจระเข้วิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82.5 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนผาขามวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 75 เงิน 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน