ผลการแข่งขัน ศิลปะ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 5
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมแพวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนภูผาม่าน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 73 เงิน 7  
8 โรงเรียนสีชมพูศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 73 เงิน 7  
9 โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 73 เงิน 7  
10 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 73 เงิน 7  
11 โรงเรียนซำยางวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) - -  
12 โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน