ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 5
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 78.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 74.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 71.8 เงิน 4  
5 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 70.8 เงิน 5  
6 โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 70 เงิน 6  
7 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 68.3 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนนาจานศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 64 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 63 ทองแดง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน