ผลการแข่งขัน ศิลปะ
การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 5
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมแพวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนภูผาม่าน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 74.5 เงิน 5  
6 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 69 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนสีชมพูศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 67 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 66 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 61 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนซำยางวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) - -  
11 โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน