ผลการแข่งขัน ศิลปะ
วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 5
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนภูผาม่าน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนจระเข้วิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 65 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 64 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนนาจานศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 63 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนชุมแพวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 62 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 57 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 56 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 53 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนผาขามวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 49 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) - -  
15 โรงเรียนสีชมพูศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) - -  
16 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน