ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ซูโดกุ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 5
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 96.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 96.15 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 96.15 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 75 เงิน 4  
5 โรงเรียนโนนหันวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 75 เงิน 4  
6 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 65 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 58 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนสีชมพูศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 55 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนภูผาม่าน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน