ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
A Math ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 5
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนภูผาม่าน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 95.87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 79.79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสีชมพูศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 72.34 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 70.44 เงิน 4  
5 โรงเรียนนาจานศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 69.96 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 60.41 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 57.96 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนโนนหันวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 56.61 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 45.93 เข้าร่วม 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน