ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
A Math ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 5
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนภูผาม่าน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 84.24 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 72.56 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสีชมพูศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 70.09 เงิน 4  
5 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 68.93 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 60.01 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนโนนหันวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 59.93 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนเทศบาล ๑ (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 59.01 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 58.76 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนนาจานศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 47.26 เข้าร่วม 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน