ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 5
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนาจานศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนผาขามวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนภูผาม่าน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 73 เงิน 9  
10 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 67 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) - -  
12 โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) - -  

หมายเหตุ : โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์, โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม, โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคม โรงเรียนซำสูงพิทยาคม, โรงเรียนลำน้ำพอง,โรงเรียนอนุบาลศรีซำสูง, โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร, โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา ไม่เข้าร่วมการแข่งขัน

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน