ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 5
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนผาขามวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนาจานศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนภูผาม่าน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 73 เงิน 7  
8 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 65 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 0 -  
10 โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 0 -  
11 โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 0 -  

หมายเหตุ : โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม,โรงเรียมัธยมตลาดใหญ่วิทยา,โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม,โรงเรียนอนุบาลศรีซำสูง ไม่เข้าร่วมการแข่งขัน

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน