ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
Multi Skills Competition ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 5
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81.3 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 73.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 61.3 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 58.3 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 54.3 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนขัวเรียงศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 49.6 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนสีชมพูศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 49 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนจระเข้วิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 48.6 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนภูผาม่าน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 44 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 30.6 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) - -  
12 โรงเรียนนาจานศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) - -  
13 โรงเรียนโนนหันวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน