ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มารยาทไทย ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 5
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 92.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนจระเข้วิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 91.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนโนนหันวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 87.16 ทอง 4  
5 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนภูผาม่าน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86.6 ทอง 6  
7 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86.5 ทอง 7  
8 โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86.3 ทอง 8  
9 โรงเรียนขัวเรียงศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85.3 ทอง 10  
11 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85.16 ทอง 11  
12 โรงเรียนชุมแพวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 84.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83 ทอง 13  
14 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81 ทอง 14  
15 โรงเรียนสีชมพูศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81 ทอง 14  
16 โรงเรียนผาขามวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80.1 ทอง 16  
17 โรงเรียนนาจานศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 78.5 เงิน 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน