ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 5
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 91.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสีชมพูศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 87.5 ทอง 4  
5 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนภูผาม่าน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 84.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมแพวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81.5 ทอง 8  
9 โรงเรียนโนนหันวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80.17 ทอง 9  
10 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 0 -  
12 โรงเรียนผาขามวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 0 -  
13 โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน