ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 5
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 84.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83.83 ทอง 4  
5 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81.83 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80.83 ทอง 8  
9 โรงเรียนโนนหันวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80.5 ทอง 9  
10 โรงเรียนภูผาม่าน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80 ทอง 10  
12 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 0 -  
13 โรงเรียนชุมแพวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน