ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 5
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88.34 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนภูผาม่าน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 77.33 เงิน 4  
5 โรงเรียนนาจานศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 77.32 เงิน 5  
6 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 76.33 เงิน 6  
7 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 73.01 เงิน 7  
8 โรงเรียนโนนหันวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 73 เงิน 8  
9 โรงเรียนชุมแพวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 66 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 59 เข้าร่วม 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน