ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 5
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 87.63 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนโนนหันวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81.63 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 74.63 เงิน 4  
5 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 73.97 เงิน 5  
6 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 72.97 เงิน 6  
7 โรงเรียนภูผาม่าน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 69.96 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนชุมแพวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 68.97 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 68.95 ทองแดง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน