ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
Science Show ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 5
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนภูผาม่าน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80.8 ทอง 4  
5 โรงเรียนสีชมพูศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 78.5 เงิน 5  
6 โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 77.5 เงิน 6  
7 โรงเรียนโนนหันวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 76.67 เงิน 7  
8 โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 74.83 เงิน 8  
9 โรงเรียนขัวเรียงศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 74 เงิน 9  
10 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 74 เงิน 9  
11 โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 72 เงิน 11  
12 โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 63.5 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนซำยางวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) - -  
14 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน