ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
Science Show ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 5
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนภูผาม่าน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85.8 ทอง 5  
6 โรงเรียนนาจานศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83 ทอง 6  
8 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81.83 ทอง 8  
9 โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80.83 ทอง 10  
11 โรงเรียนขัวเรียงศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 78.66 เงิน 11  
12 โรงเรียนโนนหันวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 76.5 เงิน 12  
13 โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 74.66 เงิน 13  
14 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 71 เงิน 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน