ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 5
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนภูผาม่าน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
6 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
7 โรงเรียนนาจานศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 64 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 64 ทองแดง 7  
9 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 63 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 63 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน