ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 5
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 84.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสีชมพูศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 73 เงิน 4  
5 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 71 เงิน 5  
6 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 68.5 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 68.5 ทองแดง 6  
8 โรงเรียนจระเข้วิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 68 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 68 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนชุมแพวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 67 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 66 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนโนนหันวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 66 ทองแดง 11  
13 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 65.5 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนผาขามวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 65.5 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 65 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนนาจานศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 64.5 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนภูผาม่าน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 62.5 ทองแดง 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน