ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 5
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 45 เข้าร่วม ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 41 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสีชมพูศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 40 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนโนนหันวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 38 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 37 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 34 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 33 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนจระเข้วิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 33 เข้าร่วม 7  
9 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 33 เข้าร่วม 7  
10 โรงเรียนขัวเรียงศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 32 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนภูผาม่าน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 30 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 29 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 28 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 26 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนชุมแพวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 25 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 23 เข้าร่วม 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน