ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 5
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86.2 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนจระเข้วิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 65.8 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 63.6 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 50 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนขัวเรียงศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 50 เข้าร่วม 4  
6 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 50 เข้าร่วม 4  
7 โรงเรียนชุมแพวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 50 เข้าร่วม 4  
8 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 50 เข้าร่วม 4  
9 โรงเรียนภูผาม่าน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 50 เข้าร่วม 4  
10 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 50 เข้าร่วม 4  
11 โรงเรียนสีชมพูศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 50 เข้าร่วม 4  
12 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 50 เข้าร่วม 4  
13 โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 50 เข้าร่วม 4  
14 โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 50 เข้าร่วม 4  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน