ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 5
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสีชมพูศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88.6 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนภูผาม่าน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนผาขามวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 77.8 เงิน 4  
5 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 67 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 64.8 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 61.8 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนขัวเรียงศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 50 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนจระเข้วิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 50 เข้าร่วม 8  
10 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 50 เข้าร่วม 8  
11 โรงเรียนชุมแพวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 50 เข้าร่วม 8  
12 โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 50 เข้าร่วม 8  
13 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 50 เข้าร่วม 8  
14 โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 50 เข้าร่วม 8  
15 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 50 เข้าร่วม 8  
16 โรงเรียนโนนหันวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 50 เข้าร่วม 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน