ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
สุนทรพจน์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 5
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสีชมพูศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 71 เงิน 4  
5 โรงเรียนชุมแพวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 70 เงิน 5  
6 โรงเรียนภูผาม่าน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 70 เงิน 5  
7 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 65.2 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 64 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 62 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 61 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 27 เข้าร่วม 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน