ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
สุนทรพจน์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 5
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 77 เงิน 4  
5 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 76.5 เงิน 5  
6 โรงเรียนสีชมพูศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 69 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนภูผาม่าน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 68 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 67 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนโนนหันวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 62.5 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 57 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 8.5 เข้าร่วม 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน