ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 5
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนาจานศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 90.4 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82.4 ทอง 4  
5 โรงเรียนภูผาม่าน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81.6 ทอง 5  
6 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81 ทอง 6  
8 โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 78.8 เงิน 8  
9 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 77.2 เงิน 9  
10 โรงเรียนขัวเรียงศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 72.4 เงิน 10  
11 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 71 เงิน 11  
12 โรงเรียนชุมแพวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 68 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 64 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนโนนหันวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 53 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 47 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 46 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนสีชมพูศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 45 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 39 เข้าร่วม 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน