ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การอ่าน ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 5
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 71 เงิน 4  
5 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 64 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 64 ทองแดง 5  
7 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 62 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 60 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนภูผาม่าน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 60 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนสีชมพูศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 60 ทองแดง 8  
11 โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 54 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนขัวเรียงศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 53 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนนาจานศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 53 เข้าร่วม 12  
14 โรงเรียนจระเข้วิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 49 เข้าร่วม 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน