ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การอ่าน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 5
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสีชมพูศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 76 เงิน ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 70 เงิน 4  
5 โรงเรียนขัวเรียงศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 67 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 66 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 65 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนนาจานศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 63 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 63 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 61 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนภูผาม่าน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 59 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 57 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 55 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 52 เข้าร่วม 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน