ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 5
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนจระเข้วิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80.4 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 70.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนขัวเรียงศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
6 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
7 โรงเรียนชุมแพวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
8 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
9 โรงเรียนนาจานศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
10 โรงเรียนภูผาม่าน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
11 โรงเรียนสีชมพูศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
12 โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
13 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
14 โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
15 โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
16 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน