ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 5
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 91.37 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 91.12 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 87.37 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนาจานศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86.75 ทอง 4  
5 โรงเรียนขัวเรียงศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85.5 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 84.25 ทอง 7  
8 โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82.87 ทอง 9  
10 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82.75 ทอง 10  
11 โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81.5 ทอง 11  
12 โรงเรียนจระเข้วิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81 ทอง 12  
13 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81 ทอง 12  
14 โรงเรียนภูผาม่าน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 79.2 เงิน 14  
15 โรงเรียนชุมแพวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 78 เงิน 15  
16 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน